София – Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София

 

Технологично училище „Електронни системи“

Технически университет, София

Адреси за контакти и контактни лица:

 

Лилия Тодорова

Технологично училище електронни системи (ТУЕС)

Сайт: http://www.elsys-bg.org

Адрес: София, ул. Владимир Пашов 2, жк. Младост-1, до Окръжна болница

Телефон: 02 / 875 10 94

E-mail: school@elsys-bg.org