Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец

Технически университет, София

Адреси за контакти и контактни лица:

 

 

 

Контактно лице относно националната програма на МОН "ИТ кариера"

 

 

 

Логистика:


График за провеждане на обучението

Група Обучител Място на провеждане на обучението
Група 1 - Дупница Елизабет Михайлова  
Група 2 - Ловеч Момчил Петков  
Група 3 - Монтана Венцислав Начев  
Група 4 - Плевен д-р инж. Явор Томов  
Група 5 - Дупница Красимир Илиев  
Пътуване
  • ....
 
Настаняване
  • ......

 Храна
  • .....
 
Обучение
  • .......
 
Практическо обучение във фирми:
  • Практическото обучение  ще се провежда по фирми .....:

....

Адрес: ....

Лице за контакти: .....   

 

.....

Адрес: ....  

Лице за контакти: ....