Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София

 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец

Технически университет, София