Правец – към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София