Русе – към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Адреси за контакти и контактни лица:

 

гр. Русе, ул. „Потсдам“ №3 

Телефон:: 082/ 846096- директор  

Е-mail:  pgee_arnaudov@abv.bg   

 www.electroschool.com 

 гр. Русе, ул. „Студентска“ №8

Контактно лице относно националната програма на МОН "ИТ кариера"

 

Галя Стоянова

Заместник-директор по учебната дейност

GSM: 0878465941

Доц. д-р Ирена Вълова

GSM: 0888889389

д-р инж. Йордан Калмуков

GSM: 0877421102

Логистика:


Пътуване
  • Пътуването ще се осъществява до гр. Русе, гр. Горна Оряховица и гр. Разград, според местоживеенето на учениците.
 
Настаняване
  • Настаняването на пътуващите ще бъде в: Средношколско общежитие гр. Русе, Общежитие на Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в гр. Разград, Хотел в гр. Горна Оряховица

 Храна
  • Изхранването ще се осъществява чрез кетъринг.
 
Обучение
  • Обучениетото ще е в залите на: ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“-Русе, ПГЕЕ "М.В.Ломоносов" – Горна Оряховица, Филиала на РУ „Ангел Кънчев“ в гр. Разград.
 
Практическо обучение във фирми:
  • Практическото обучение  ще се провежда по фирми, две от които са:

"Ви Медия" ЕООД

Адрес: ул. "Цар Калоян" №10, ет. 4, офис Startup Factory

Лице за контакти: Вихрен Ганев, 0883 405 385, vihren@vmedia.bg   

 

”ИМИДЖ ГРУП ДИВЕЛЪПМЪНТ” EООД

Адрес: гр. Русе, ул. "Проф. Асен Златаров" 32, ет.3.  

Лице за контакти: Славина Иванова, 0878 303308, sivanova@imagegroup.bg