Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

МГ „Акад. Кирил Попов“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Адреси за контакти и контактни лица:

 

 

 

Контактно лице относно националната програма на МОН "ИТ кариера"

 

 

 

Логистика:


График за провеждане на обучението

Група Обучител Място на провеждане на обучението
I група – гр. Пловдив Росен Вълчев МГ „Акад. Кирил Попов“, кабинет 111
II група – гр. Пловдив Нели Кузева МГ „Акад. Кирил Попов“, кабинет 112
III група – гр. Пловдив и Ст. Загора Лиляна Русенова МГ „Акад. Кирил Попов“, кабинет 211
IV група – гр. Смолян Мима Димитрова Колева ППМГ "Васил Левски", кабинет ......
V група – гр. Велинград   СУ "Васил Левски", ул. Кристал №10, кабинет .........
VI група – гр. Велинград   СУ "Васил Левски", ул. „Кристал“ №10, кабинет .........
VII група – гр. Карлово Тоня Христова Белезирева СУ "Васил Левски", гр. Карлово, кабинет .........
VIII група – гр. Пазарджик Иван Илиев Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, бул. „Христо Ботев“, №115а
IX група – гр. Пазарджик Цветана Власкова Мулешкова Професионална Гимназия по икономика и мениджмънт, бул. „Христо Ботев“, №115а
Х група – гр. Кърджали Мехмед Али Мехмед СУ "Петко Рачев Славейков", бул. „Райко Жинзифов“ №85
ХI група – гр. Пловдив Хриси Плачкова МГ „Акад. Кирил Попов“, кабинет 212