Пловдив – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“