Представяне по теми

 • Каква е тази специалност?

  Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

  Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

  Ресурси:

  Файл: 1
 • Центрове за обучение

  Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

  • Правец (за региона на западна България) – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет-София 
  • Русе (за региона на североизточна България) – Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
  • Пловдив (за региона Пловдив и централна България)към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - за региона на Пловдив и централна България
  • Бургас (за региона на югоизточна България)Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - 
  • София (за София-град)Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет-София -

  Центровете организират и провеждат обучението за посочените в таблицата области, като част от обучението може да се провежда в съответния град.

  Център

  Област

  Правец

  Русе

  Пловдив

  Бургас

  София

   

  София-регион

  Русе

  Пловдив

  Бургас

  София

   

  Видин

  Силистра

  Стара Загора

  Сливен

   

   

  Враца

  Разград

  Пазарджик

  Ямбол

   

   

  Монтана

  Шумен

  Кърджали

   

   

  Плевен

  Търговище

  Смолян

   

   

   

  Перник

  Добрич

   Хасково

   

   

   

  Кюстендил

  Габрово

   

   

   

   

  Благоевград

  Велико Търново

   

   

   

   

  Ловеч

   

   

   

   

 • Курсове

  Курс „Увод в програмирането“

  • Първи стъпки в програмирането
  • Пресмятания, оператори, изрази
  • Проверки (условни конструкции)
  • Повторения (цикли) Подпрограми (функции / методи)
  • Подготовка за практически изпит
  • Практически изпит
  • Втори практически изпит (поправка)

  Курс „Програмиране“

  • Сорс-контрол системи
  • Бройни системи Типове данни
  • Масиви и списъци
  • Дебъгване и работа с дебъгер
  • Многомерни масиви
  • Стрингове и работа с текст
  • Речници и хеш-таблици
  • Подготовка за изпит
  • Практически изпит

  Курс „Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)“

  • Дефиниране на класове
  • Член-функции (методи) в класовете
  • Капсулация на данни в ООП
  • Статични членове в класовете
  • Абстракция, наследяване и интерфейси
  • Полиморфизъм в ООП
  • Работа по практически курсови проекти
  • Защита на практически курсов проект

  Курс „Увод в алгоритмите и структурите от данни“

  • Въведение в алгоритмите
  • Линейни структури от данни
  • Алгоритми върху линейни структури
  • Алгоритми за сортиране
  • Алгоритми за търсене
  • Задачи върху списъци, сортиране и търсене
  • Подготовка за изпит
  • Практически изпит
 • Кандидатстване

  Форми на обучение

  Форма на обучение Включва
  Присъствено

  Записване в присъствена форма на обучение

  • Присъствие на всички учебни занятия
  • Достъп до ресурси и видеа от учебните знятия
  Онлайн

  Записване в онлайн форма на обучение

  • Достъп до ресурси и видеа от учебните знятия
 • Изпитване

  Формат на изпита

  Изпит Форма на изпитване Форма на провеждане

  Приемен

  Tест с определен брой въпроси за фиксирано време за проверка на общата компетентност на кандидата.

  Онлайн

  Финален

  Изпитен тест с решаване на практически задачи за фиксирано време

  Присъствена

  ВАЖНО за випуск 2019/2020: В периода между 11.10.- 16.10.2019 г. на посочения при кандидатстването е-майл ще бъде изпратена парола за достъп до приемния тест.