Валидиране по модули: Увод в програмирането, Програмиране, Увод в обектно-ориентирано програмиране, Увод в алгоритми и структури от данни, Обектно-ориентирано програмиране, Бази данни, Разработка на софтуер, Операционни и вградени системи.