• Обучение за ИТ умения и кариера Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист". Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.
  Професия "Приложен програмист"

  • Каква е тази специалност?
  • Какви умения ще придобия?

  Виж повече...
  Кандидатстване

  НП „Обучение за ИТ умения и кариера" 2024

  Онлайн регистрационен формуляр за кандидатстване

  • Първа дата за тест: 20.10.2024 г. от 10:00 до 16:00 часа. 
  • Резервна дата: 27.10.2024 г. от 10:00 до 16:00 часа.


  Центрове за обучение

  • ПГ по КТС - Правец
  • ПГЕЕ Апостол Арнаудов - Русе
  • ОМГ "Акад. К. Попов" - Пловдив
  • ПГЕЕ "Константин Фотинов" - Бургас
  • ТУЕС - София

  Виж повече...
  Обучителни курсове

  • Увод в програмирането
  • Програмирането
  • Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)
  • Увод в алгоритмите и структурите от данни

  Виж повече...
  • Стартира кандидатстването за НП „Обучение за ИТ умения и кариера" за новата 2024/2025 учебна година

   Стартира кандидатстването за НП „Обучение за ИТ умения и кариера" за новата 2024/2025 учебна година! Ако сте ученик в 10 клас и не изучавате професии от направление „Компютърни науки", а имате желание, то може да се запишете за участие в програмата и да се докоснете до програмирането. Участието е напълно безплатно!Новини

Изпити по валидиране 2024

by Петър Петров -

В периода 02.09.2024 - 05.09.2024 г. ще се проведе сесия от изпити по валидиране. В рамките на сесията, ученици, които не са положили успешно изпит по някой от модулите, но желаят да се явят, ще имат възможност за това.

Заявления за явяване на изпити може да подадете тук: https://forms.gle/KpjReKLmTxgBZ6UG9

Срок: 29.08.2024 г.

На 30.08.2024 г. ще бъде обявен окончателен график на изпитите.

Older topics...


Available courses

Модул 1. "Увод в програмирането".
Хорариум: 50 присъствени, 18 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Първи стъпки в програмирането; Пресмятания, оператори, изрази; Проверки (условни конструкции); Повторения (цикли); Подпрограми (функции и методи).
Модул 2. "Програмиране".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Сорс-контрол системи; Бройни системи; Типове данни; Масиви и списъци; Дебъгване и работа с дебъгер; Стрингове и работа с текст; Многомерни масиви; Речници и хеш-таблици.
Модул 3. "Увод в обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 32 присъствени, 36 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Дефиниране на класове; Полета и методи; Енкапсулация на данни; Статични полета и методи.
Модул 4. "Увод в Алгоритмите и структурите от данни".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в алгоритмите; Линейни структури от данни; Алгоритми върху линейни структури; Алгоритми за сортиране; Алгоритми за търсене.
Модул 5. "Обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 94 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Компонентно тестване; Дефиниране на класове за напреднали; Шаблонни класове; Наследяване, абстракция, интерфейси; Полиморфизъм; Работа с обекти; Елементи от функционалното програмиране; Комуникация между обекти (събития / интерфейси); Изключения (exceptions); Работа с потоци и файлове; Базови шаблони за дизайн (design patterns).
Модул 6. "Бази данни".
Хорариум: 64 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в базите данни; Моделиране на релационни бази от данни; Заявки за извличане и промяна на данни; Сложни заявки за извличане на данни; Съединения на таблици (SQL JOIN); Агрегация и групиране на данни; Скаларни функции, работа с дати, транзакции.
Модул 7 "Разработка на софтуер".
Хорариум: 94 присъствени, 44 самоподготовка и 6 часа защита на групов проект.
Съдържание: Увод в разработката на софтуер; Преглед на трислойния модел; Увод в концепцията за тестване; Писане на unit тестове; Увод в концепцията за дебъгване; Откриване и отстраняване на проблеми; Преработка и постепенни промени; Инструменти за разработка; Пакети и външни библиотеки; Свързване на приложения с бази от данни; Създаване на приложения с няколко потребителски интерфейса.
Модул 8. "Въведение в операционни и вградени системи".
Хорариум: 46 присъствени, 22 самоподготовка и 4 часа за защита на проект.
Съдържание: Част I. Операционни системи: Структура на компютърните системи; Структура на операционните системи; Въведение в Linux ОС; Основни Linux команди. Част II. Вградени системи: Увод във вградените системи; Основи на електрониката елементи; Регистрация в емулатора; Запознаване с ардуино и емулатора; Широчино импулсна модулация (ШИМ); Потенциометри; Сензори; Управление на DC мотори; Управление на сервомотори; Колесна платформа с Bluetooth управление; Колесна платформа с IR управление.
Модул 10 "Алгоритми и структура от данни".
 Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа изпит.
Съдържание: Алчни алгоритми; Рекурсия и връщане назад; Комбинаторика; Динамично програмиране; Дървета; Хеширане и хеш таблици; Графи и алгоритми с графи.
Модул 11 "Функционално програмиране".
Хорариум: 30 присъствени часа /в това число са и часовете за защита на практически проект/ и 28 часа за самоподготовка.
Съдържание: Въведение; Функции и стойности; Рекурсия; Списъци; Функции от по-висок ред; Затваряне на състояние във функция.
Модул 12 "Интернет програмиране".
Хорариум: 75 присъствени, 90 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в ASP.NET Core; Razor изгледи; Поток на приложението, филтри и междинен софтуер; Работа с данни; Уеб API; Сигурност и идентичност.
Модул 13 "Софтуерно инженерство".
Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение; Работа с наследен код; Системи за контрол на версиите; Софтуерни изисквания и създаване на прототипи; Тестване на софтуер; Софтуерна документация; Процеси за разработка на софтуер.
Валидиране по модули: Увод в програмирането, Програмиране, Увод в обектно-ориентирано програмиране, Увод в алгоритми и структури от данни, Обектно-ориентирано програмиране, Бази данни, Разработка на софтуер, Операционни и вградени системи.