Центрове за обучение

Центрове за обучение

by Димитър Минчев -
Number of replies: 0

Обучението се извършва в професионални гимназии и училища, в които се осъществява професионално образование по държавен план-прием за придобиване на професионална квалификация по специалности от професии в професионално направление код 481 „Компютърни науки“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и се подпомага от 5 центъра, обособени към съответните училища, както следва:

 • Правец (за региона на западна България) – Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет-София
 • Русе (за региона на североизточна България) – Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Пловдив (за региона Пловдив и централна България): към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - за региона на Пловдив и централна България
 • Бургас (за региона на югоизточна България): Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ -
 • София (за София-град): Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет-София

Центровете организират и провеждат обучението за посочените в таблицата области, като част от обучението може да се провежда в съответния град.

София
it.kariera.sofia@gmail.com
Правец
it.kariera.pravec@gmail.com
Пловдив
it.kariera.plovdiv@gmail.com
Бургас
it.kariera.burgas@gmail.com
Русе
it.kariera.ruse@gmail.com
 • София
 • София-регион
 • Видин
 • Враца
 • Монтана
 • Плевен
 • Перник
 • Кюстендил
 • Благоевград
 • Ловеч
 • Пловдив
 • Стара Загора
 • Пазарджик
 • Кърджали
 • Смолян
 • Хасково
 • Бургас
 • Варна
 • Сливен
 • Ямбол
 • Русе
 • Силистра
 • Разград
 • Шумен
 • Търговище
 • Добрич
 • Габрово
 • Велико Търново