Модул 12 "Интернет програмиране".
Хорариум: 75 присъствени, 90 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в ASP.NET Core; Razor изгледи; Поток на приложението, филтри и междинен софтуер; Работа с данни; Уеб API; Сигурност и идентичност.