Модул 13 "Софтуерно инженерство".
Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение; Работа с наследен код; Системи за контрол на версиите; Софтуерни изисквания и създаване на прототипи; Тестване на софтуер; Софтуерна документация; Процеси за разработка на софтуер.