Модул 2. "Програмиране".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Сорс-контрол системи; Бройни системи; Типове данни; Масиви и списъци; Дебъгване и работа с дебъгер; Стрингове и работа с текст; Многомерни масиви; Речници и хеш-таблици.