Модул 3. "Увод в обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 32 присъствени, 36 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Дефиниране на класове; Полета и методи; Енкапсулация на данни; Статични полета и методи.