Модул 5. "Обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 94 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Компонентно тестване; Дефиниране на класове за напреднали; Шаблонни класове; Наследяване, абстракция, интерфейси; Полиморфизъм; Работа с обекти; Елементи от функционалното програмиране; Комуникация между обекти (събития / интерфейси); Изключения (exceptions); Работа с потоци и файлове; Базови шаблони за дизайн (design patterns).