Модул 6. "Бази данни".
Хорариум: 64 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в базите данни; Моделиране на релационни бази от данни; Заявки за извличане и промяна на данни; Сложни заявки за извличане на данни; Съединения на таблици (SQL JOIN); Агрегация и групиране на данни; Скаларни функции, работа с дати, транзакции.