Модул 7 "Разработка на софтуер".
Хорариум: 94 присъствени, 44 самоподготовка и 6 часа защита на групов проект.
Съдържание: Увод в разработката на софтуер; Преглед на трислойния модел; Увод в концепцията за тестване; Писане на unit тестове; Увод в концепцията за дебъгване; Откриване и отстраняване на проблеми; Преработка и постепенни промени; Инструменти за разработка; Пакети и външни библиотеки; Свързване на приложения с бази от данни; Създаване на приложения с няколко потребителски интерфейса.