Модул 8. "Въведение в операционни и вградени системи".
Хорариум: 46 присъствени, 22 самоподготовка и 4 часа за защита на проект.
Съдържание: Част I. Операционни системи: Структура на компютърните системи; Структура на операционните системи; Въведение в Linux ОС; Основни Linux команди. Част II. Вградени системи: Увод във вградените системи; Основи на електрониката елементи; Регистрация в емулатора; Запознаване с ардуино и емулатора; Широчино импулсна модулация (ШИМ); Потенциометри; Сензори; Управление на DC мотори; Управление на сервомотори; Колесна платформа с Bluetooth управление; Колесна платформа с IR управление.