Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера"

Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера"

by Димитър Минчев -
Number of replies: 0

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист". Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.

В обучението могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалност код 4810101 "Програмно осигуряване" от професия код 481010 "Програмист" с придобиване на II степен на професионална квалификация и да надградят професионалната си квалификация, като придобият III степен по професия "Приложен програмист".

Ресурси: