• Обучение за ИТ умения и кариера Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия "Приложен програмист". Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, които не се обучават по тази професия. Обучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и неделя или през ваканциите, като учебният процес ще се провежда както присъствено, така и онлайн.
  Професия "Приложен програмист"

  • Каква е тази специалност?
  • Какви умения ще придобия?

  Виж повече...
  Кандидатстване

  НП „Обучение за ИТ умения и кариера" 2023

  Онлайн регистрационен формуляр за кандидатстване

  • Първа дата за тест: 15.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа. 
  • Резервна дата: 22.10.2023 г. от 10:00 до 16:00 часа.


  Центрове за обучение

  • ПГ по КТС - Правец
  • ПГЕЕ Апостол Арнаудов - Русе
  • ОМГ "Акад. К. Попов" - Пловдив
  • ПГЕЕ "Константин Фотинов" - Бургас
  • ТУЕС - София

  Виж повече...
  Обучителни курсове

  • Увод в програмирането
  • Програмирането
  • Увод в обектно-ориентираното програмиране (ООП)
  • Увод в алгоритмите и структурите от данни

  Виж повече...
  • Стартира кандидатстването за НП „Обучение за ИТ умения и кариера" за новата 2023/2024 учебна година

   Стартира кандидатстването за НП „Обучение за ИТ умения и кариера" за новата 2023/2024 учебна година! Ако сте ученик в 10 клас и не изучавате професии от направление „Компютърни науки", а имате желание, то може да се запишете за участие в програмата и да се докоснете до програмирането. Участието е напълно безплатно!Новини

Графици за учебната 2023-2024 година

от Петър Петров -

Графици на учебните занятията от националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за ученици през учебна година 2023-2024, както следва: X клас се обучават първа година; XI клас се обучават втора година и XII клас се обучават  трета година.

По-стари теми...


Налични курсове

В този курс може да попълните входящ тест за участие в национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера".
Уважаеми кандидати, инструкциите за достъп до курса са изпратени на вашите имейл адреси, моля проверете и папка Спам.
Ако срещате технически затруднения, моля свържете се с нас на: it.kariera.program@gmail.com
Модул 1. "Увод в програмирането".
Хорариум: 50 присъствени, 18 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Първи стъпки в програмирането; Пресмятания, оператори, изрази; Проверки (условни конструкции); Повторения (цикли); Подпрограми (функции и методи).
Модул 2. "Програмиране".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Сорс-контрол системи; Бройни системи; Типове данни; Масиви и списъци; Дебъгване и работа с дебъгер; Стрингове и работа с текст; Многомерни масиви; Речници и хеш-таблици.
Модул 3. "Увод в обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 32 присъствени, 36 самоподготовка и 4 часа за изпит.
Съдържание: Дефиниране на класове; Полета и методи; Енкапсулация на данни; Статични полета и методи.
Модул 4. "Увод в Алгоритмите и структурите от данни".
Хорариум: 66 присъствени, 18 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в алгоритмите; Линейни структури от данни; Алгоритми върху линейни структури; Алгоритми за сортиране; Алгоритми за търсене.
Модул 5. "Обектно-ориентирано програмиране".
Хорариум: 94 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Компонентно тестване; Дефиниране на класове за напреднали; Шаблонни класове; Наследяване, абстракция, интерфейси; Полиморфизъм; Работа с обекти; Елементи от функционалното програмиране; Комуникация между обекти (събития / интерфейси); Изключения (exceptions); Работа с потоци и файлове; Базови шаблони за дизайн (design patterns).
Модул 6. "Бази данни".
Хорариум: 64 присъствени, 20 самоподготовка и 6 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в базите данни; Моделиране на релационни бази от данни; Заявки за извличане и промяна на данни; Сложни заявки за извличане на данни; Съединения на таблици (SQL JOIN); Агрегация и групиране на данни; Скаларни функции, работа с дати, транзакции.
Модул 7 "Разработка на софтуер".
Хорариум: 94 присъствени, 44 самоподготовка и 6 часа защита на групов проект.
Съдържание: Увод в разработката на софтуер; Преглед на трислойния модел; Увод в концепцията за тестване; Писане на unit тестове; Увод в концепцията за дебъгване; Откриване и отстраняване на проблеми; Преработка и постепенни промени; Инструменти за разработка; Пакети и външни библиотеки; Свързване на приложения с бази от данни; Създаване на приложения с няколко потребителски интерфейса.
Модул 8. "Въведение в операционни и вградени системи".
Хорариум: 46 присъствени, 22 самоподготовка и 4 часа за защита на проект.
Съдържание: Част I. Операционни системи: Структура на компютърните системи; Структура на операционните системи; Въведение в Linux ОС; Основни Linux команди. Част II. Вградени системи: Увод във вградените системи; Основи на електрониката елементи; Регистрация в емулатора; Запознаване с ардуино и емулатора; Широчино импулсна модулация (ШИМ); Потенциометри; Сензори; Управление на DC мотори; Управление на сервомотори; Колесна платформа с Bluetooth управление; Колесна платформа с IR управление.
Модул 10 "Алгоритми и структура от данни".
 Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа изпит.
Съдържание: Алчни алгоритми; Рекурсия и връщане назад; Комбинаторика; Динамично програмиране; Дървета; Хеширане и хеш таблици; Графи и алгоритми с графи.
Модул 11 "Функционално програмиране".
Хорариум: 30 присъствени часа /в това число са и часовете за защита на практически проект/ и 28 часа за самоподготовка.
Съдържание: Въведение; Функции и стойности; Рекурсия; Списъци; Функции от по-висок ред; Затваряне на състояние във функция.
Модул 12 "Интернет програмиране".
Хорариум: 75 присъствени, 90 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение в ASP.NET Core; Razor изгледи; Поток на приложението, филтри и междинен софтуер; Работа с данни; Уеб API; Сигурност и идентичност.
Модул 13 "Софтуерно инженерство".
Хорариум: 67 присъствени, 72 самоподготовка и 5 часа за изпит.
Съдържание: Въведение; Работа с наследен код; Системи за контрол на версиите; Софтуерни изисквания и създаване на прототипи; Тестване на софтуер; Софтуерна документация; Процеси за разработка на софтуер.
Валидиране по модули: Увод в програмирането, Програмиране, Увод в обектно-ориентирано програмиране, Увод в алгоритми и структури от данни, Обектно-ориентирано програмиране, Бази данни, Разработка на софтуер, Операционни и вградени системи.